Gå direkt till innehåll
Offensiva roaming-erbjudanden och stabil kundtillväxt – Telenor Sverige redovisar resultat för första kvartalet 2012

Pressmeddelande -

Offensiva roaming-erbjudanden och stabil kundtillväxt – Telenor Sverige redovisar resultat för första kvartalet 2012

Ökat antal nya mobilkunder, fortsatta satsningar på roaming-erbjudanden och stabil underliggande resultatutveckling är några av huvudpunkterna när Telenor Sverige redovisar resultatet för årets första kvartal.

– Jag är nöjd med att vi lyckas öka kundbasen samtidigt som vi har en stabil underliggande resultatutveckling. På tjänstesidan är det särskilt glädjande att vi fortsätter gå i bräschen kring roaming med tjänsten Fri Surf Utomlands som ger bättre möjligheter att ta med sig sina mobila vanor på resan, säger Lars-Åke Norling, VD för Telenor Sverige.

Det samlade EBITDA för Telenor Sverige uppgick under kvartalet till 731 MSEK, vilket är på samma nivå som motsvarande period föregående år. I resultatet ingår en negativ intäktsjustering relaterad till redovisningsprinciper för terminalförsäljning.  

Mobilverksamheten
Omsättningen inom mobilverksamheten ökade med nio procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror främst på positiv kundbasutveckling och högre dataintäkter samt ökade terminalintäkter. Intäkter från samtrafik och roaming minskade något, bland annat på grund av regulatoriska förändringar.

Det totala antalet kunder för mobilverksamheten var vid periodens utgång 2 247 000. Antalet abonnemangskunder ökade med 36 000, samtidigt som antalet kontantkortskunder minskade med 3 000. Tillväxten är stark i såväl konsument- som företagssegmentet, avseende både mobil data och röstabonnemang. Det totala antalet abonnenter med mobilt bredband uppgick vid utgången av kvartalet till 430 000.

Fastnätsverksamheten
Omsättningen för den totala fastnätsverksamheten uppgick till 725 MSEK under första kvartalet, jämfört med 786 MSEK motsvarande period föregående år. Minskningen berodde främst på färre kunder inom bredband och telefoni samt lägre intäkt per telefonikund. Bredbandsbolagets och Glocalnets xDSL och LAN-kunder uppgick till 505 000 vid första kvartalets utgång.

Viktiga händelser under det första kvartalet 2012

  • Telenor Sverige lanserade tjänsten Fri Surf Utomlands som gör det möjligt att mobilsurfa utan volymtak. I dagsläget finns EU, EES, USA och Kina som destinationer.
  • Telenor Sverige tecknade fyraårigt avtal om leverans av kommunikationslösningar med återvinningsföretaget Stena Metall. Avtalet omfattar leverans av fast- och mobilkommunikation till företagets verksamheter i Sverige, Norge och Finland.
  • Telenor Sverige tecknade nytt ramavtal om telefoni med Kommunförbundet Skåne för 33 kommuner och 43 kommunala bolag.
  • Telenor Sverige lanserade tjänsten Maxdeal som inkluderar en valfri smartphone och surfplatta till ett fast pris varje månad.
  • Bredbandsbolaget inledde sponsorsamarbete med racingtalangen Victor Bouveng.

Resultat i korthet
I bifogad PDF visas några nyckeltal för den samlade Telenorverksamheten i Sverige under tredje kvartalet 2011.

Ämnen

Taggar


Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 11 950 miljoner kronor (2011) och cirka 2200 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 37,5 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 18 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 146 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q1 2012), en årsomsättning på 99 miljarder norska kronor (2011) och cirka 30 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com