Gå direkt till innehåll
Open Universe tecknar avtal med Bahnhof

Pressmeddelande -

Open Universe tecknar avtal med Bahnhof

Bahnhof har tecknat rikstäckande tjänsteleverantörsavtal med Telenor Sveriges kommunikationsoperatör Open Universe. Därmed får privatpersoner och företag i fastigheter med öppet fibernät från Open Universe möjligheten att välja mellan olika tjänster från Bahnhof.

Open Universe skapades i slutet av december 2011 med ambitionen att bli en ledande kommunikationsoperatör med marknadens bästa tjänsteutbud.

– Avtalet med Bahnhof är ett viktigt steg i arbetet med att erbjuda marknaden en neutral kommunikationsoperatör i de öppna fibernäten och att säkra slutkundernas tillgång till avancerade bredbandstjänster, säger Seth Ryding, chef för Open Universe.

– Open Universe avtalsstruktur gör skäl för namnet och innebär marknadsmässiga villkor för samtliga aktörer i värdekedjan, och borgar för att den väl beprövade öppna nätmodellen med valfrihet finns kvar för slutkunderna, säger Johnny Aspman, VD Bahnhof Unipessoal LDA.

I Open Universes affärsmodell finns tre segment med tydligt definierade inbördes roller: infrastrukturägaren, kommunikationsoperatören, och tjänsteleverantören. Som kommunikationsoperatör tar Open Universe ett helhetsansvar för drift, underhåll, utveckling och säkerhet i de öppna fibernäten, där ett flertal tjänsteleverantörer sedan konkurrerar på helt lika villkor.

 

Ämnen

Taggar


Om Open Universe och Telenor Sverige
Kommunikationsoperatören Open Universe är leverantör av kapacitet och infrastruktur för leverantörer av bredbandstjänster i öppna nät. Genom Telenors fibernät med kapacitet upp till 1 Gbit/s kan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar erbjuda boende ett brett utbud av leverantörer av moderna bredbandslösningar för internet, TV och telefoni, så kallad 3-play. Företaget är en del av Telenor Sverige.

Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Idag har Telenor Sverige över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 12 miljarder kronor (2011) och cirka 2100 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Relaterade nyheter