Gå direkt till innehåll
Open Universe tecknar avtal med Bredbandsbolaget

Pressmeddelande -

Open Universe tecknar avtal med Bredbandsbolaget

Bredbandsbolaget har tecknat ett rikstäckande tjänsteleverantörsavtal med Telenor Sveriges kommunikationsoperatör Open Universe. Därmed får privatpersoner och företag i fastigheter och stadsnät med öppet fibernät från Open Universe möjligheten att välja mellan Bredbandsbolagets olika tjänster.

Open Universe skapades med ambitionen att bli en ledande kommunikationsoperatör med marknadens bredaste tjänsteutbud. Som en konsekvens av förvärvet av Open Net driver Open Universe nu 37 stadsnät och kan erbjuda tjänster till drygt 100 000 slutkunder.

–  Vårt mål är att säkra ett brett utbud av tjänsteleverantörer med triple-play utbud i de öppna fibernäten och att erbjuda våra kunder avancerade bredbandstjänster. Avtalet med Bredbandsbolaget är ett viktigt steg i det arbetet, säger Seth Ryding, chef för Open Universe.

–  Bredbandsbolaget är Sveriges ledande alternativa bredbandsleverantör med Sveriges nöjdaste kunder inom både bredband och tv. Det känns verkligen bra att nu kunna nå alla kunder i Open Universe öppna nät. Vi ser fram emot att erbjuda dem marknadens snabbaste bredband och de bästa nya tjänsterna och upplevelserna, säger Jesper Hedblom, marknadschef Bredbandsbolaget.

I Open Universes affärsmodell finns tre segment med tydligt definierade inbördes roller: infrastrukturägaren, kommunikationsoperatören, och tjänsteleverantören. Som kommunikationsoperatör tar Open Universe ett helhetsansvar för drift, underhåll, utveckling och säkerhet i de öppna fibernäten, där ett flertal tjänsteleverantörer sedan konkurrerar på helt lika villkor.

Ämnen

Taggar


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.com

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Idag har Telenor Sverige över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 12,3 miljarder kronor (2012) och cirka 2000 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 42,95 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 18 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 148 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q4 2012), en årsomsättning på 102 miljarder norska kronor (2012) och cirka 30 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Relaterade nyheter