Gå direkt till innehåll
Open Universe tecknar avtal med Universal Telecom

Pressmeddelande -

Open Universe tecknar avtal med Universal Telecom

Universal Telecom har tecknat rikstäckande tjänsteleverantörsavtal med Telenor Sveriges kommunikationsoperatör Open Universe. Därmed får privatpersoner och företag i fastigheter med öppet fibernät från Open Universe möjligheten att välja mellan olika tjänster från Universal Telecom.

Universal Telecom har sedan 1998 varit prispressare på den Svenska marknaden och erbjuder låga priser med hög servicegrad på sina kvalitativa telekomtjänster.

Open Universe skapades i slutet av december 2011 med ambitionen att bli en ledande kommunikationsoperatör med marknadens bästa tjänsteutbud.

–  Avtalet med Universal är ett viktigt steg i arbetet med att erbjuda marknaden en neutral kommunikationsoperatör i de öppna fibernäten och att säkra slutkundernas tillgång till avancerade bredbandstjänster, säger Seth Ryding, chef för Open Universe.

–  Det är tydligt att Open Universe har strävat efter att skapa marknadsmässiga och transparanta villkor som är grunden för den öppna nät-modellen vilket gör dem till en attraktiv samarbetspart för oss som tjänsteleverantör, säger advokat Stefan Häge, som företräder Universal Telecom

I Open Universes affärsmodell finns tre segment med tydligt definierade inbördes roller: infrastrukturägaren, kommunikationsoperatören, och tjänsteleverantören. Som kommunikationsoperatör tar Open Universe ett helhetsansvar för drift, underhåll, utveckling och säkerhet i de öppna fibernäten, där ett flertal tjänsteleverantörer sedan konkurrerar på helt lika villkor.

Ämnen

Taggar


Om Open Universe och Telenor Sverige
Kommunikationsoperatören Open Universe är leverantör av kapacitet och infrastruktur för leverantörer av bredbandstjänster i öppna nät. Genom Telenors fibernät med kapacitet upp till 1 Gbit/s kan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar erbjuda boende ett brett utbud av leverantörer av moderna bredbandslösningar för internet, TV och telefoni, så kallad 3-play. Företaget är en del av Telenor Sverige.

Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Idag har Telenor Sverige över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 12 miljarder kronor (2011) och cirka 2100 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Presskontakt

Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

Presskontakt Presschef Ring 222 för hjälp med kundtjänstärenden. 08-410 100 40

Relaterat material

Relaterade nyheter