Gå direkt till innehåll
Andreas Kristensson, Innovationsansvarig Telenor Företag
Andreas Kristensson, Innovationsansvarig Telenor Företag

Pressmeddelande -

Pilot: Ny teknik kopplar upp det mesta mot internet

Telenor lanserar Sveriges största pilot av nästa generations teknologi för sakernas internet (IoT). Tekniken som benämns NarrowBand IoT möjliggör en drastisk ökning av antalet föremål som kan kopplas upp mot internet. I synnerhet förutspås tekniken utgöra ett genombrott för sakernas internet för konsumentprodukter tack vare sin lilla storlek, batteritid på flera år och låga kostnad.

Telenor lanserar Sveriges största pilot av ny IoT-teknologi sett till antal deltagande partners och användningsområden. NarrowBand IoT innebär att uppkopplade enheter kan kommunicera mer sparsamt och energisnålt. Därmed kan batteritider räcka upp till 10 år och enheternas storlek minimeras till en femkrona inom några år. Utöver detta kommer produktionskostnaderna kunna pressas ner till mycket låga nivåer, vilket öppnar upp helt nya segment av uppkopplade saker och gör IoT attraktivt för konsumentmarknaden.

- Snart finns inte längre någon ekonomisk eller teknisk tröskel att koppla upp saker mot internet. Det öppnar helt nya dörrar för företag och samtidigt gör den nya tekniken att ingenting längre kommer vara för alldagligt för att kopplas upp mot internet. Vare sig man vill hålla reda på var ens plånbok befinner sig eller ifall det är dags att vattna blommorna, säger Andreas Kristensson, ansvarig för innovation på Telenor Företag.

Telenor har inför piloten upprustat sitt corenät och genomfört uppgraderingar tillsammans med Tele2 i företagens gemensamma basstationer i Karlskrona där piloten äger rum. Det innebär att staden nu är unikt rustad vilket är en förutsättning för att kunna bedriva tester med tekniken.

- Vi kommer att se en ketchupeffekt i antalet uppkopplade saker och helt nya typer av företag som tar till sig tekniken. Nästa startups inom IoT behöver inte alls komma från tekniksektorn och därför är det viktigt att så många olika företag som möjligt får möjligheten att testa tekniken, säger Andreas Kristensson.

Telenor har mångårig erfarenhet inom sakernas internet och cirka 80 procents marknadsandel på operatörsmarknaden i Sverige.

Fakta:
Sakernas internet eller internet of things (IoT) syftar på olika produkter som förses med teknologi som kopplar upp dem mot internet. Detta medför att de uppkopplade produkterna kan dela med sig av information gällande exempelvis status eller geografisk position.

Telenor och Tele2 har genom det samägda bolaget Net4Mobilty ett rikstäckande 4G-nät. Tidigare i år tillkännagav bolagen att deras respektive mobilnät nu täcker 90 procent av Sveriges yta. 

Ämnen

Taggar


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.se

Telenor i korthet
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag drygt 2,6 miljoner mobilabonnenter, cirka 674 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12,6 miljarder kronor (2016) och har cirka 1 700 anställda.

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media, och finns på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 214 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (2016), en omsättning på 131 miljarder norska kronor (2016) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com