Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rättelse: I morgonens pressrelease från Telenor Sverige uppgavs felaktigt antalet kontraktskunder under tredje kvartalet till 1 369 000. Det korrekta antalet är 1 325 000

Ökad andel kontraktskunder inom mobilverksamheten och tillströmning av bredbandskunder; Telenor Sverige redovisar resultat för tredje kvartalet Telenor Sverige visar förbättrat resultat och ökad kundtillströmning på såväl mobil- som bredbandssidan. Det visar det tredje kvartalets räkenskaper som den norska telekomkoncernen Telenor redovisar idag. - Det gånga kvartalet har varit mycket positivt för såväl mobil- som bredbandssidan. Vi ökar successivt andelen kontraktskunder i kundbasen i enlighet med vår strategi för mobilverksamheten och ser nu också tecken på en positiv trend i bredbandsförsäljningen trots en engångschurn i Spray, säger Johan Lindgren, VD Telenor Sverige. Mobilverksamheten Mobilverksamheten i Sverige omsatte 1 897 miljoner SEK under det tredje kvartalet, en ökning med 6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen förklaras främst av en positiv utveckling av antalet abonnemangskunder och genomsnittligt användande per kund. Under kvartalet har tillväxten för mobila bredband varit starkt och står för cirka 23 procent av den totala nettotillväxten. Intäkten per kund är något lägre jämfört med motsvarande period föregående år som en följd av en regulatorisk sänkning av interconnect-priser och priser för samtal utomlands. EBITDA uppgick till 438 miljoner SEK, en ökning med 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet belastades av kostnader avseende ökade försäljningsinsatser för att höja andelen kontraktskunder i kundstocken. Jämfört med samma period föregående år ökade dessutom användande av mobil rösttelefoni något. Den mobila marknadsandelen för Telenor i Sverige uppskattas till 19 procent. Totala antalet kunder för mobilverksamheten var vid periodens utgång cirka 1,85 miljoner, en ökning med 8,5 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och en ökning med 59 000 kunder under tredje kvartalet. Kontraktskunder utgör 1 325 000 av den totala kundbasen. Fastnätsverksamheten Omsättningen för den totala fastnätsverksamheten i Sverige ökade marginellt till 992 miljoner SEK jämfört med motsvarande period föregående år. EBITDA var 187 miljoner SEK, en ökning med 26 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Förbättringen förklarades av effektivisering av verksamheten samt lägre marknadsförings- och försäljningskostnader. Bredbandsbolagets och Glocalnets xDSL och LAN-kunder uppgick till 655 000 (inkl Spray). Antalet bredbandstelefonikunder (VoIP) fortsätter att öka och uppgår nu till 190 000, en ökning med 13 000 sedan föregående kvartal och 43 000 samma period föregående år. Viktiga händelser under det tredje kvartalet * Telenor blir först i Sverige med att lansera IMS (IP Multimedia Subsystem). IMS, som är en teknisk plattform, gör att samma tjänster kan användas i både det fasta och mobila nätet. * Telenor ingår avtal med Apple och blir som första operatör i Sverige återförsäljare av Apples produkter. * Telenor lanserar erbjudandet Telenor One för småföretag, en helhetstjänst som integrerar fasta och mobila tjänster inom företag. * Telenor lanserar Combox; en tjänst som levererar både vanlig hemtelefoni och bredband över 3G-nätet via ett portabelt bredbandsmodem. * Telenor fortsätter att satsa på utveckling av nya tjänster i mobilen; ingår samarbete med entreprenörshuset IQube för att stötta svenska entreprenörer som utvecklar mobila tjänster. * Telenor lanserar ett nytt programutbud för tv i mobilen med direktsänd sport, nyhetsprogram och ett brett utbud av populära tv-serier. * Glocalnet dubblar hastigheten på trådlöst utomhusinternet till 2,0 Mbit/s. * Glocalnet lanserar mobilabonnemang utan månadsavgift. * Bredbandsbolaget erbjuder alla kunder som köper hastighetstjänster på 20, 24 eller 100 Mbit/s fast telefoni utan månadsavgift. För mer information, kontakta: Annica Elmehagen, Informationsdirektör, Telenor Sverige annica.elmehagen@telenor.com +46 734 25 26 06 Om Telenor Telenor är i Sverige en ledande helhetsleverantör av kommunikationstjänster, såsom mobil och fast telefoni samt datatjänster. Med kunden i fokus erbjuder Telenor sina tjänster till såväl privatpersoner som företag. Telenor representeras i Sverige även av Bredbandsbolaget, Glocalnet och Canal Digital och har totalt cirka 2 200 anställda. Telenor är ett av Norges största börsnoterade bolag med en omsättning under 2006 på cirka 91,1 miljarder norska kronor. Telenor är marknadsledande i Norge inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution, och har en betydande internationell verksamhet, speciellt inom mobilkommunikation. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL) och på Nasdaq i New York (TELN).

Ämnen


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12 miljarder kronor (2020) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 123 miljarder norska kronor (2020) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Presskontakt

Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

Presskontakt Presschef Ring 222 för hjälp med kundtjänstärenden. 08-410 100 40

Telenor i Sverige

Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12 miljarder kronor (2020) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 123 miljarder norska kronor (2020) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Telenor Sverige
Garvis Carlssons gata 3
169 03, Solna Stockholm