Gå direkt till innehåll
Så arbetar svenskarna mobilt 2012

Pressmeddelande -

Så arbetar svenskarna mobilt 2012

Smarta mobiler förändrar nu vår vardag i snabb takt. Antalet svenska organisationer som är helt mobila, har mer än dubblerats på två år och mobila verktyg blir alltmer kritiska för affären. Svenskarna är inne i en brytningstid och varvar nu jobbtid med fritid och tvärtom. Utvecklingen drivs på både av beslutsfattare i organisationerna, men även av de anställda, som i allt högre grad anser att det är självklart att kunna arbeta mobilt. Detta visar Telenors färska undersökning, Mobility Report 2012.

Idag släpps Telenors årliga undersökning om mobilt arbetssätt där 1000 svenskar med företagsbetald mobiltelefon och 600 beslutsfattare inom telekom/IT från olika branscher har intervjuats. Undersökningen har även innefattat 20 djupintervjuer med beslutsfattare.

Årets undersökning bekräftar att det mobila arbetssättet snabbt har etablerats i många svenska organisationer. Bland annat har 19 procent nu slopat fast telefoni och helt gått över till mobil telefoni. Detta att jämföra med sju procent från Mobility Report 2010. Idag är 76 procent av de företagsbetalda mobiltelefonerna smartphones och svenskarna har radikalt strukturerat om sitt sätt att arbeta – en allt större del av arbetet görs nu på andra platser och andra tider än förut. 

- Årets undersökning pekar på att vi är inne i en brytningstid och att vi går från ”mobilt arbetssätt 1.0” till ”mobilt arbetssätt 2.0”. Det innebär att mobilt arbetssätt och mobila verktyg blir alltmer affärskritiska och centrala för att stärka svenska organisationers konkurrenskraft. Å ena sidan för att effektivisera verksamheten och attrahera rätt arbetskraft, å andra sidan för att utveckla affären och relationerna med partner och kunder, säger Mats Lundquist, affärsområdeschef Företag, Telenor Sverige.

Fyra övergripande trender från rapporten visar på att det mobila arbetssättet nu går in i en ny fas:

  • Telekom och mobila kommunikationslösningar blir en del av affärsstrategin snarare än ett taktiskt inköp
  • Anställda har fritid på arbetstid och arbetar på fritiden
  • Medarbetarna bestämmer över mobiltelefonerna, snarare än arbetsgivaren
  • Organisationerna går från separata kommunikationsverktyg till integrerade system

Telekom som en del av affärsstrategin
Många av de tillfrågade beslutsfattarna i undersökningen anser att ett mobilt arbetssätt bidrar till en ökad affärsnytta för företaget (76 procent) och 75 procent instämmer i att arbeta mer mobilt sparar tid och ökar den totala effektiviteten i arbetet. Nära 60 procent av beslutsfattarna uppger också att deras investeringar i mobilt arbetssätt ökat de senaste ett-två åren, 35 procent att de varit oförändrade. De starkaste drivkrafterna för att arbeta mer mobilt uppges vara ökad tillgänglighet, större flexibilitet i arbetstider och förbättrad service till verksamhetens kunder och partner.

Beslutsfattarna anser att smartphones nu i hög grad förväntas av de anställda. Nära 60 procent av beslutsfattarna säger att ett mobilt arbetssätt är viktigt för att skapa en attraktiv arbetsplats och attrahera nya medarbetare (+ två procent från 2011). Detta bekräftas av de anställda, där 68 procent menar att det är en självklarhet att kunna arbeta mobilt (bland beslutsfattarna i undersökningen är motsvarande siffra 84 procent). Över hälften av användarna upplever ett ökat behov av att kunna arbeta mobilt och 42 procent säger att de vill kunna arbeta mer mobilt än de gör idag.

Fritid på arbetstid och arbete på fritiden
Telenor Mobility Report 2012 visar att de anställda arbetar allt mer hemifrån och under pendling till och från arbetet. Över 55 procent av användarna arbetar under tiden de pendlar till och från arbetsplatsen, och den genomsnittlige svensken pendlingsjobbar åtminstone fem timmar i månaden. En fjärdedel av de anställda uppger att de nu gör mer privata ärenden på arbetstid än innan de fick smartphone, i storstäderna så många som 30 procent.

Bland de anställda, uppger samtidigt 43 procent att den ständiga tillgängligheten gör det svårare att koppla av (bland beslutsfattarna är motsvarande siffra 61 procent). När undersökningen delas upp på kön, framgår det att kvinnor i högre utsträckning ser mobiliteten som ett sätt att få ihop ”livspusslet”, än män. 42 procent av kvinnorna och 27 procent av männen anser att mobilt arbetssätt minskar stressen.

- Det handlar inte nödvändigtvis om att man arbetar fler timmar än innan man fick smartphone, utan snarare kanske om att man utnyttjar sin 40-timmarsvecka på ett mer effektivt sätt. Den ökade tillgängligheten är en sorts ”frihet under ansvar”. Jag tror att det nya sättet att arbeta kommer att bidra till positiva effekter för svenska organisationers konkurrenskraft och affärsutveckling. Men det kommer även att påverka ledarskapet och öka behovet av en dialog mellan personalansvariga och medarbetare om vilka förväntningar man ställer på varandra i användningen av de mobila verktygen, kommenterar Mats Lundquist.

Medarbetarna bestämmer över mobiltelefonerna
Drygt nio av tio mobiler som säljs idag i Sverige är en smartphone. Medarbetarnas önskan om att kunna ta med sig och använda sina egna telefoner, surfplattor och bärbara datorer inom ramen för företagens system ökar, vilket ställer nya krav på IT-avdelningarna. 45 procent av användarna uppger t ex att de förväntar sig att kunna göra samma saker i sin mobiltelefon som vid sin dator. En framträdande barriär mot att arbeta mer mobilt, är även en upplevd fara för organisationens säkerhet och sekretess. 43 procent av de anställda tror att mobiliteten utgör en fara för företagets säkerhet och sekretess och motsvarande siffra för beslutsfattarna är 75 procent.

- Trenden ”bring your own”, ställer både krav på företagens system, som måste kunna stödja en rad olika operativsystem rent tekniskt, men även på kompetensen hos IT-ansvariga ute i organisationerna. Vi ser också ett allt större intresse hos våra egna kunder för ”mobile device management”, som kan erbjuda denna miljö, men med bibehållen säkerhet, säger Mats Lundquist.

Från separata kommunikationslösningar till integrerade system
Djupintervjuerna från Mobility Report 2012 pekar på att allt fler beslutsfattare börjar gå från separata former av kommunikationslösningar, t ex telefon, e-post och chat, till integrerade lösningar som även är åtkomliga via mobila enheter. De integrerade lösningarna lyfts upp i molnet, med krav på access från medarbetarna oavsett var de befinner sig.

- Affärskritisk IT-infrastruktur lyfts upp i molnet och måste vara åtkomlig via mobilnäten på samma villkor som via det fasta nätet. Detta ställer krav på oss operatörer kring kapacitet, teknisk funktionalitet i näten och täckning. Vi såg denna beteendeförändring för två år sedan och påbörjade då omfattande uppgraderingar och utbyggnad av hela vårt nät. Vårt 4G-nät byggs just nu ut i snabb takt, med målsättningen att nå 99 procent av Sveriges befolkning i slutet av året, säger Mats Lundquist.

Nästa steg
Undersökningen visar sammanfattningsvis att utvecklingen av det mobila arbetssättet nu går mycket fort och att beslutsfattare och användare av företagsbetald mobiltelefon både ser fördelar och utmaningar kring det nya sättet att arbeta.

- Vår rapport pekar på att det mobila arbetssättet nu är en självklarhet i många organisationer och att vi börjar se effekterna av detta. I takt med att 4G-näten byggs ut kommer förutsättningarna för ännu mer avancerat arbete med mobila arbetsverktyg öka. Parallellt med nya tekniska lösningar och verktyg för säker, integrerad kommunikation och mobil åtkomst, kommer vi att se ett ökat behov av att räkna på vinsterna av det mobila arbetssättet i tid och pengar. Jag tror också att detta kommer innebära en diskussion kring mjukare aspekter, såsom organisation och ledarskap, säger Mats Lundquist.

Mer från rapporten

  • 93 procent av beslutsfattarna anser att ett mobilt arbetssätt ökar de anställdas flexibilitet vad gäller platser att arbeta på. 86 procent uppger att mobilt arbetssätt bidrar till bättre service till kunder och partner och 84 procent menar att det är självklart att de anställda ska kunna arbeta mobilt på ett modernt företag.
  • 38 procent av företagen har köpt in surfplattor som arbetsverktyg, dock i väldigt begränsade mängder. 53 procent ser det som mycket eller ganska troligt att företaget köper in surfplattor de kommande två åren, en ökning från 33 procent 2011.
  • Beslutsfattarna avser att börja investera i 4G framöver, vilket innebär att anställda kommer att få ännu snabbare mobilt bredband och nya typer av tjänster, bland annat allt fler företagsunika appar i mobilen.
  • 40 procent av beslutsfattarna uppger att de tror att företaget kommer att ha en företagsspecifik mobilapplikation inom ett par år.
  • Andelen företag som spärrar de anställdas möjligheter att surfa med sina jobbmobiler när de är utomlands har ökat, från 15 procent 2011 till 23 procent 2012.
  • Nära 75 procent av de anställda känner stor eller viss oro för kostnaden att surfa med mobilen utomlands.

Se bifogad PDF  för sammanställning av rapporten.

Om rapporten
Telenor har under flera års tid följt utvecklingen av förutsättningarna för ett mobilt arbetssätt och mobil livsstil genom undersökningen ”Mobility Report”. Årets undersökning genomfördes under februari och mars av BrandJobs Consulting på uppdrag av Telenor. Intervjuer har gjorts med 1 000 användare av företagsbetald mobiltelefon och 600 beslutsfattare vilket sammantaget utgör en representation av den svenska befolkningen och av svenska företag med fler än 30 anställda. Dessa kvantitativa undersökningar har kompletterats med djupintervjuer med 20 beslutsfattare inom telekom/IT på företagen.

För mer information om rapporten, vänligen kontakta Presstjänsten på 08-41 00 75 55 eller press@telenor.com

 

Ämnen

Taggar


Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 11 950 miljoner kronor (2011) och cirka 2200 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 37,5 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 18 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 146 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q1 2012), en årsomsättning på 99 miljarder norska kronor (2011) och cirka 30 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com