Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Telenor aktiverar 4G+ och ökar kvaliteten i 4G-nätet i över 200 kommuner

Idag ökar Telenor och Tele2 kvaliteten och hastigheten i sitt gemensamma 4G-nät genom att aktivera 4G+, LTE-Advanced, i över 200 kommuner runt om i Sverige.

Från och med idag aktiveras 4G+ på samtliga basstationer inom 4G-nätet som har stöd för den nya tekniken. Det handlar totalt om över 200 kommuner som berörs inledningsvis och främst är det tätorter som kommer att nås av uppgraderingen till 4G+ då det krävs att det finns både låga och höga frekvenser för LTE.

- Det känns väldigt roligt att vi nu aktiverar 4G+ och dessutom i så stor omfattning. Detta är en naturlig fortsättning på 4G-tekniken och nästa steg i att nå högre och stabilare hastigheter i vårt nät, säger Patrik Nilsson nätexpert på Telenor

Telenor ser främst 4G+ som en möjlighet att öka kvaliteten och kapaciteten i 4G-nätet. Kunderna kommer att uppleva att deras hastighet blir jämnare när de surfar i mobilen och de kan också förvänta sig en ökad hastighet.

- Framförallt gör 4G+ att nätet får en bättre dynamik i sitt sätt att fördela kapaciteten mellan användarna än tidigare lösningar. Det blir mer robust och minskar risken för att man som användare förlorar surfhastigheten när man rör sig, vilket stärker användarupplevelsen, fortsätter Patrik Nilsson. Det är där vi ser den största vinsten med 4G+-teknologin.

Telenor driver tillsammans med Tele2 ett rikstäckande 4G-nät som idag täcker 99.5% av Sveriges befolkning. Bolagen fortsätter att bygga ut nätet för att nå det uppsatta målet, att täcka 90% av Sveriges yta. Fortsättningsvis kommer man att vartefter man bygger ut nätet att aktivera 4G+ på samtliga nya basstationer som har både höga och låga frekvensband.

Ämnen

Taggar


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.se

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag cirka 2,5 miljoner mobilabonnenter, cirka 640 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder kronor (2015) och har cirka 1900 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 33 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 14 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 203 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (2015), en omsättning på 128 miljarder norska kronor (2015) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com