Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Telenor anmäler Luleå kommun för brott mot konkurrenslagen

Luleå kommun bedriver bredbandsverksamhet på ett sätt som snedvrider konkurrensen och riskerar att hämma privata aktörers förmåga att investera i bredbandsutbyggnad. Därför har Telenor lämnat in en anmälan till konkurrensverket om att ta upp fallet med Luleå kommuns agerande. Om verket går vidare med fallet blir det första gången som den nya lagen prövas.

Regeringen presenterade i november en nationell strategi för att främja utbyggnaden av bredband, i vilken fri konkurrens och förutsättningarna för marknadens aktörer särskilt betonas. I strategin poängteras vikten av att samtliga på marknaden ges lika möjligheter och tillgång till samma information samt att ingen diskriminering bland aktörer sker. Vidare uppmanar regeringen kommuner att inte konkurrera med privata aktörer om slutkunderna.

En viktig del i strategin är en ändring i konkurrenslagen som ger konkurrensverket rätt att via domstol förbjuda en kommun eller ett landsting att tillämpa ett visst förfarande och att bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Det är denna lagändring som Telenor nu använder sig av.

–  Vi har länge efterfrågat ett sätt att ingripa mot kommuner som snedvrider konkurrensen på bredbandsmarknaden, vilket på sikt hotar det privata näringslivets förmåga att investera i bredband, säger Ola Hanson, chefsjurist Telenor Sverige.

Telenor vänder sig mot att Luleå kommun genom kommunala bolag inte tillhandhåller fiber på lika villkor till alla operatörer och att man erbjuder kommunala hyresgäster gratis bredband. Denna verksamhet bedrivs av kommunen utan rimliga krav på att verksamheten skall gå med vinst, vilket Telenor anser leder till en snedvridning av konkurrensen.

– De kommuner som vill bidra till utvecklingen bör istället bygga ut och tillhandhålla nödvändig infrastrukturer i form av svartfiber på lika villkor för alla operatörer, säger Ola Hanson, chefsjurist Telenor Sverige.

Ämnen

Taggar


Om Telenor

Telenor Sverige är en ledande helhetsleverantör av moderna telekommunikationstjänster för privatpersoner och företag. Telenors nät för mobilkommunikation täcker 99 procent av befolkningen. I Telenor Sverige ingår även premiumleverantören Bredbandsbolaget och lågprisutmanaren Glocalnet. Telenor Sverige har idag 2100 anställda.

Telenor är en av världens största mobiloperatör mätt i antal abonnenter med verksamhet i 14 länder i Europa och Asien. I Norden är Telenor marknadsledande inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution. År 2009 omsatte Telenor cirka 107 miljarder norska kronor. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).

Relaterade nyheter