Gå direkt till innehåll
Magdalena Aspengren, hållbarhetschef på Telenor Sverige
Magdalena Aspengren, hållbarhetschef på Telenor Sverige

Pressmeddelande -

Telenor ansluter sig till globala initiativet Science Based Target

Som en del av ett ambitiöst klimatarbete ansluter sig Telenor till initiativet Science Based Target. Deltagandet gäller hela koncernen och innebär därmed mål för kraftigt reducerad klimatpåverkan på global nivå. I Sverige har Telenor kommit långt och målet är att nå noll i klimatutsläpp före 2030. Nu åtar de sig att komma längre på alla marknader för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalet.

- Vi har kommit en bra bit på vägen men det finns mycket kvar att göra. Tidigare mål har vi slagit med råge och vi har jobbat mycket med beteendeförändringar och vår påverkan som företag. Nästa steg blir att involvera våra leverantörer mer och samtidigt växla upp vad gäller våra kunders minskade påverkan, säger Magdalena Aspengren, hållbarhetschef på Telenor.

De mål som definierats i enlighet med initiativet är på global nivå med olika förutsättningar i olika delar av världen. Telenor i Sverige och resten av Norden ligger i framkant och har målet att vara klimatneutrala i hela kedjan och inte bara genom företagets egen verksamhet.

- Science Based Target Initiative passar bra in i vår familj av initiativ. I Sverige har vi varit med i Fossilfritt Sverige från start och förnyar just nu vårt åtagande. Sedan fyra år klimatkompenserar vi Fairtrade-certifierat genom Zeromission, vilket även det innebär att vi redovisar vår minskade klimatpåverkan. Vi arbetar även för att bli ISO-certifierade inom miljö och kvalitet, precis som vi nyligen blivit inom säkerhet, säger Magdalena Aspengren.

  Science Based Target initiative är ett partnerskap mellan CDP (Disclosure Insight Action), FN Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden. Syftet är att mobilisera näringslivet för att gemensamt få ner koldioxidutsläppen genom att sätta mål med vetenskaplig grund som överensstämmer med Parisavtalets målsättning att hålla den globala uppvärmningen under 1,5°C. Initiativet arbetar också med att definiera en vetenskapligt baserad standard för klimatneutrala mål.

  Telenor Groups åtagande i Science Based Target initiative på global nivå lyder:

  The multinational telecommunications company Telenor Group commits to reduce absolute scope 1 and 2 GHG emissions 57% by 2030 from a 2019 base year. Telenor Group commits that 68% of its suppliers by spend covering purchased goods and services and capital goods will have science-based targets by 2025.

  Läs mer om Telenors hållbarhetsarbete

  Telenor Sveriges miljö- och klimatarbete
  Telenor Groups miljö- och klimatarbete

  Telenor Groups SDG Impact Assessment Report 

  Läs mer om några av de initiativ Telenor är med i

  Science Based Target Initative
  Fossilfritt Sverige

  Zeromission och Fairtrade-certifierad klimatkompensation

  Globalt har Telenor nyligen gått med i European Green Digital Coalition 

  Ämnen

  Taggar


  Telenor i korthet
  Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12 miljarder kronor (2020) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se

  Om Telenorkoncernen
  Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 123 miljarder norska kronor (2020) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

  Presskontakt

  Boel Bengtsson

  Boel Bengtsson

  Presskontakt Presschef Ring 222 för hjälp med kundtjänstärenden. 08-410 100 40

  Relaterade nyheter

  Telenor i Sverige

  Telenor i korthet
  Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12 miljarder kronor (2020) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se

  Om Telenorkoncernen
  Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 123 miljarder norska kronor (2020) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

  Telenor Sverige
  Garvis Carlssons gata 3
  169 03, Solna Stockholm