Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Telenor ASA över 96,6 procent av kapital och röster i Glocalnet AB. Telenor ASA förlänger acceptperioden för erbjudandet

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller i Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada eller Japan. • Erhållna accepter i Telenor ASAs offentliga erbjudande och av Telenor ASA ägda aktier i Glocalnet AB motsvarar tillsammans cirka 96,69 procent av kapital och röster i Glocalnet AB Telenor ASAs (”Telenor”) offentliga erbjudande (”Erbjudandet”), genom sitt helägda svenska dotterbolag TBS Infrastructure AB, till aktieägarna i och innehavare av teckningsoptioner utgivna av Glocalnet AB (publ) ("Glocalnet") i enlighet med erbjudandehandling daterad den 27 februari 2006 har under den ordinarie acceptperioden accepterats av aktieägare representerande 25 408 989 aktier, motsvarande cirka 10,07 procent av kapital och röster i Glocalnet. Erbjudandet har accepterats av innehavare av teckningsoptioner representerande 158 226 teckningsoptioner (motsvarande 173 630 aktier), motsvarande cirka 43,56 procent av utestående teckningsoptioner. Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande ägde Telenor 126 476 210 aktier i Glocalnet, motsvarande 50,10 procent av kapital och röster. Efter offentliggörandet har Telenor förvärvat 92 193 326 aktier i Glocalnet och äger totalt 218 669 536 aktier i Glocalnet, motsvarande 86,63 procent av kapital och röster. Inklusive erhållna accepter äger Telenor 244 078 525 aktier i Glocalnet, motsvarande cirka 96,69 procent av kapital och röster. För de aktieägare och innehavare av teckningsoptioner som accepterat Erbjudandet under den ordinarie anmälningsperioden avses redovisning av likvid ske den 3 april 2006. För att möjliggöra deltagande i Erbjudandet för de aktieägare och innehavare av teckningsoptioner som ännu inte accepterat Erbjudandet har Telenor beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 21 april 2006 klockan 17.00. För de aktieägare och innehavare av teckningsoptioner som accepterar Erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden avses redovisning av likvid ske omkring den 28 april 2006. Oavsett den förlängda acceptperioden, avser Telenor inom kort att påkalla tvångsinlösen av utestående minoritetsaktier i Glocalnet. Telenors avsikt är att aktien i Glocalnet skall avnoteras från Stockholmsbörsen. Telenor kan komma att förvärva ytterligare aktier i Glocalnet över marknaden. Oslo och Stockholm den 28 mars 2006 Telenor ASA TBS Infrastructure AB

Ämnen


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12 miljarder kronor (2020) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 123 miljarder norska kronor (2020) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Presskontakt

Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

Presskontakt Presschef Ring 222 för hjälp med kundtjänstärenden. 08-410 100 40

Telenor i Sverige

Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12 miljarder kronor (2020) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 123 miljarder norska kronor (2020) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Telenor Sverige
Garvis Carlssons gata 3
169 03, Solna Stockholm