Gå direkt till innehåll
Telenor först ut att testa miljövänligt nät

Pressmeddelande -

Telenor först ut att testa miljövänligt nät

Att ta ansvar för sitt klimatavtryck blir allt viktigare, även när det gäller nätet. Som första svenska operatör låter Telenor nu utvalda delar i nätet drivas av solceller. Satsningen är ett pilotprojekt som förhoppningsvis kommer utökas i takt med tekniken.

I stort handlar det om att energin från solcellerna tillförs de lokala kraftmatningsenheterna som därmed kan övergå till att helt ta energibehovet för hela anläggningen från solenergi istället för från det vanliga elnätet. Försöket sker på de anläggningar som tar emot trafiken från flera basstationer i ett område, och som därmed har en tillräckligt stor takyta vilket möjliggör en enkel och driftsäker installation.

Solcellerna monteras på anläggningens tak och gör att den uteslutande kan drivas av solenergi en stor del av dagen vid vackert väder. I dagsläget har fem av Telenors anläggningar planerade eller färdigbyggda basstationer, varav Strängnäs är den som varit driftsatt längst med sina ett och ett halvt år. Övriga stationer ligger i Askersund, Västerås, Bålsta och Norrköping.

– Som operatör vill vi hela tiden hitta nya vägar för att minska vårt CO2-avtryck, och det här har visat sig vara en spännande lösning. Idag är anläggningen i Strängnäs självförsörjande under sju-åtta timmar på en solig dag, säger Patrik Nilsson, nätexpert på Telenor.

Panelerna blir ungefär 8 procent bättre för varje år men kräver fortfarande en stor yta, vilket gör att det i dagsläget är svårt att installera solceller på enskilda basstationer där takytan ofta är begränsad. En solpanel som på ett enkelt sätt kan monteras bredvid respektive basstation skulle vara ett alternativ, men idag finns ingen sådan som ger tillräcklig effekt.

– I dagsläget är solpanelerna kopplade till regionala delar av vårt nät, men vi tittar just nu på hur vi ska kunna använda det för enskilda basstationer i mobilnätet. Det är ett drömscenario som givet utvecklingen inte ligger alltför långt bort i tiden. I nuläget är satsningen en ren miljöåtgärd från vår sida, och om tekniken fortsätter att utvecklas i samma rasade fart hoppas vi att detta ska bli ett mer storskaligt projekt, avslutar Patrik Nilsson, nätexpert på Telenor. 

Ämnen

Taggar


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.se

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Telenor Sverige har idag cirka 2,5 miljoner mobilabonnenter, cirka 640 000 bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder kronor (2015) och har cirka 1900 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 13 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 33 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 14 marknader. Telenorkoncernen är en av världens största mobiloperatörer med 203 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (2015), en omsättning på 128 miljarder norska kronor (2015) och cirka 33 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Relaterat material