Gå direkt till innehåll
Telenor inkluderar Baltikum i Telenor Gränslöst

Pressmeddelande -

Telenor inkluderar Baltikum i Telenor Gränslöst

Nu inkluderar Telenor länderna Estland, Lettland och Litauen i tilläggstjänsten Telenor Gränslöst som gör att man mot en fast månadsavgift ringer för sitt svenska minutpris i hela Norden och numera även Baltikum.  

Enligt en undersökning* som Telenor låtit genomföra uppger 43 procent av svenskarna att de arbetar mobilt när de reser med jobbet. Samtidigt är det många företag som oroar sig för kostnaderna när anställda använder sina telefoner utomlands. Närmare hälften (49 procent) av arbetsgivarna har regler för hur telefonen får användas av anställda som befinner sig i utlandet.

Med Telenor Gränslöst ringer man hem till Sverige för sitt svenska minutpris. Ringer man mellan de nordiska- och/eller baltiska länderna eller inom länderna så ringer man för 0,79 kronor/minuten till fasta nät och 1,19 kronor/minuten till mobilnät. Vill man ringa till ett annat land utanför Telenor Gränslöst-täckning, ringer man också för sitt ordinarie internationella minutpris.

– Vi kan se att tillgänglighet utanför kontorets fyra väggar blir allt viktigare för många av våra kunder och vi ser en ökad efterfrågan på roamingtjänster som är anpassade efter deras resmönster. Telenor Gränslöst är bara en i raden av de tjänster vi erbjuder som underlättar för mobilt arbetssätt, i utlandet, samtidigt som arbetsgivare slipper oroa sig för höga kostnader, säger Magnus Svensson, Roaming Manager, Telenor Sverige.

Telenor Gränslöst fungerar nu i tio länder; Norge, Finland och Danmark, Island, Färöarna, Grönland. Åland, Estland, Lettland och Litauen. Utanför dessa länder gäller prissättning enligt ordinarie standardprissättning. Telenor Gränslöst är dessutom helt operatörsneutralt, vilket innebär att man inte behöver hålla reda på i vilken lokal operatörs nät man råkar befinna sig i när man är utomlands, man får alltid samma pris. Med Telenor Gränslöst är det kostnadsfritt att ta emot samtal, även till din röstbrevlåda.

* Källa: Nordic Mobility Report 2011

Om Nordic Mobility Report
Nordic Mobility Report utkom första gången 2009. Syftet med rapporten är att årligen undersöka behov av och förutsättningar för mobilt arbetssätt och mobil livsstil i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Undersökningen har genomförts i samarbete med undersökningsföretaget Brand Jobs under april 2011 och omfattar tre målgrupper i Sverige, Norge, Danmark och Finland.    • Beslutsfattare om mobiltelefoni på företag (800 intervjuer).
    • Användare av företagsbetald mobiltelefon (2000 intervjuer).
    • Privatpersoner med egenbetald mobiltelefon (2000 intervjuer).Undersökningen ges ut och genomförs på uppdrag av Telenor Sverige AB

Ämnen

Taggar


Om Telenor

Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även Bredbandsbolaget och Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 11 304 miljoner kronor (2010) och cirka 2200 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 39,6 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 10 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 120 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q1 2011), en årsomsättning på 95 miljarder norska kronor (2010) och cirka 32 900 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com