Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Telenor kommenterar PTS strategiska agenda för 2010

 

Telenor Sverige och Telenor ASA har i dagarna lämnat in synpunkter på Post- och telestyrelsens (PTS) strategiska agenda för 2010. Det viktigaste är att PTS nu avsätter resurser för att fullfölja planerna på effektivare reglering av TeliaSonera.

 

 

 

- Vi välkomnar insikten att det krävs mer detaljerade skyldigheter och sanktioner vid brott mot skyldigheterna för att vi ska nå likabehandling och effektiv konkurrens. Det är också bra att PTS insett att det krävs reglering av TeliaSoneras fibernät för att undvika en återmonopolisering av bredbandsmarknaden i Sverige. Nu krävs det att PTS avsätter de resurser som krävs för att omsätta ord i handling och se till att kommande beslut följs av TeliaSonera, säger Ola Hanson, Chefsjurist i Telenor Sverige.

 

- Det är när PTS fattat sina nya beslut som det verkliga jobbet börjar. Vis av erfarenheten kommer TeliaSonera använda sig av alla tänkbara juridiska knep för att hitta kryphål i den kommande regleringen, säger Ola Hanson.

 

PTS strategiska agenda för 2010 finns att tillgå på: www.pts.se.

 

För mer information, kontakta: Presstjänsten, 08-41 00 75 55

 

Om Telenor

 

Telenor Sverige är en ledande helhetsleverantör av moderna telekommunikationstjänster för privatpersoner och företag. Telenors nät för mobilkommunikation täcker 99 procent av befolkningen. I Telenor Sverige ingår även premiumleverantören Bredbandsbolaget och lågprisutmanaren Glocalnet; totalt arbetar 2 400 personer inom Telenor Sverige.

 

 

 

Telenor är världens sjunde största mobiloperatör med verksamhet i 13 länder i Europa och Asien. I Norden är Telenor marknadsledande inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution. År 2008 omsatte Telenor cirka 111 miljarder norska kronor. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).

 

Ämnen

Taggar


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder svenska kronor (2019) och har cirka 1 800 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 113,7 miljarder norska kronor (2019) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Relaterade nyheter