Gå direkt till innehåll
Magdalena Aspengren, hållbarhetschef, Telenor Sverige.
Magdalena Aspengren, hållbarhetschef, Telenor Sverige.

Pressmeddelande -

​Telenor Sverige första telekombolag i världen att klimatkompensera med Fairtrade

Telenor Sverige blir det första telekomföretaget i världen som klimatkompenserar genom Fairtrade Climate Standard. Samtidigt är företaget först i Sverige med att ta på sig krav på åtgärder för minskade utsläpp enligt standarden.

Fairtrade Climate Standard introducerades av Fairtrade International och Gold Standard 2015 i samband med klimatmötet COP21 i Paris och är framtagen för att stötta samhällen som har små resurser och är sårbara för klimatförändringarna.

Genom samarbetet kan företag och organisationer köpa utsläppskrediter som kompenserar för de utsläpp som verksamheten genererar och samtidigt bidra till social utveckling och klimatanpassning i låginkomstländer. Förra året genererade Telenors verksamhet i Sverige CO2-utsläpp på cirka 1600 ton, varav det mesta kommer från den tekniska driften av nätet samt resor inom företaget.

- Som en av de största globala telekomaktörerna så genererar vår verksamhet utsläpp som är svåra att undvika idag. Genom att klimatkompensera kan vi ta ansvar för dessa utsläpp samtidigt som vi kontinuerligt arbetar för att minska dem. Samarbetet ger oss ytterligare incitament att påskynda arbetet och möjlighet att bidra till en mer hållbar vardag för människor i de länder som är mest utsatta, säger Magdalena Aspengren, hållbarhetschef på Telenor.

Ytterligare en faktor som gör standarden unik är att den ställer krav i båda ändarna av leverantörskedjan förutsatt att den organisation som klimatkompenserar har ett klimatfotavtryck som överstiger 1 000 ton CO2e. Detta innebär att Telenor Sverige även åtar sig att ta fram en reduktionsplan och mål för kontinuerliga utsläppsminskningar. Arbetet med att uppfylla standarden sker i samarbete med klimatstrategerna ZeroMission och Fairtrade Sverige.

- Telenor Sverige är inte bara det första telekomföretaget i världen att klimatkompensera genom Fairtrade Climate Standard, utan även först i Sverige bland klimatkompenserande företag att frivilligt ta på sig krav på reduktionsåtgärder enligt standarden. På så sätt bryter de ny mark, vilket vi hoppas kan inspirera andra, säger Claire Wigg, VD på ZeroMission.

Klimatkompensationen kommer att ske i projektet Bagepalli Coolie Sangha i Indien. Krediterna skapas genom att ersätta ineffektiv uppvärmning och matlagning med ved och fotogen, med småskaliga biogasanläggningar som genererar förnybar biogas för hushållsbruk. Projektet ägs och sköts av ett lokalt kooperativ bestående av närmare 40 000 lantarbetarfamiljer lokaliserade i över 900 byar i Indien. För varje såld kredit genereras dessutom en så kallad Fairtrade Premium som går direkt tillbaka till lokalsamhällena och möjliggör ytterligare åtgärder för att stärka resiliensen mot klimatförändringar.

- Vi gläds åt att Telenor väljer att klimatkompensera i enlighet med våra kriterier. Det gör stor skillnad för människorna som driver dessa projekt att veta att de har en stabil finansiering och avsättning för de utsläppskrediter de skapar. Vi hoppas naturligtvis att fler stora aktörer ska följa Telenors fina exempel i sitt hållbarhetsarbete, säger Daniel Sommerstein, tf VD på Fairtrade Sverige.

För mer information om Telenors hållbarhetsarbete och klimatkompensation, besök:
https://www.telenor.se/om-telenor/telenor-i-samhallet/miljo--klimat/

För mer information, vänligen kontakta:

Magdalena Aspengren, hållbarhetschef, Telenor Sverige
magdalena.aspengren@telenor.se, 073 441 70 51

Jenny Blomberg, pressansvarig, ZeroMission
jenny.blomberg@zeromission.se

Om klimatkompensation
Klimatkompensation innebär att den mängd utsläpp av växthusgaser som inte går att reducera genom hushållning av resurser, istället kompenseras genom köp av utsläppskrediter i certifierade och tredjepartsgranskade projekt. Projekten kan exempelvis innebära framställning av förnybar energi, energieffektivisering, eller återplantering och bevarande av skog.

Om Fairtrade
Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom. Fairtrade-certifierat bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Mer om klimatkompensation och Fairtrade-certifierade utsläppskrediter:
https://fairtrade.se/klimatkompensation-genom-fairtrade-carbon-credits-nu-pa-svenska-marknaden/

Om ZeroMission
ZeroMission hjälper företag och organisationer med klimatstrategier, beräkning, analys och minskning av utsläpp. Vi möjliggör bättre affärer. Vi är också en ledande leverantör av högkvalitativ klimatkompensation med projekt som har en stark förankring hos lokala samhällen och med fokus på människor. ZeroMission är den första distributören av Fairtrade Carbon Credits i Sverige. Läs mer: www.zeromission.se

Ämnen


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 680 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,4 miljarder kronor (2017) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media, med mer än 170 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 112 miljarder norska kronor (2017) och cirka 22 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Presskontakt

Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

Presskontakt Presschef Ring 222 för hjälp med kundtjänstärenden. 08-410 100 40

Relaterade nyheter

Telenor i Sverige

Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 12 miljarder kronor (2020) och har cirka 1 700 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 123 miljarder norska kronor (2020) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Telenor Sverige
Garvis Carlssons gata 3
169 03, Solna Stockholm