Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Telenor Sverige sänker avgiften för gåvo-sms

För att underlätta insamlingar från allmänheten sänker Telenor Sverige avgiften för gåvo-sms till fem procent för alla organisationer med 90-konton.

Gåvo-sms har blivit en allt vanligare metod för hjälporganisationer att samla in pengar i samband med katastrofer och hjälpinsatser. Att gå från tanke till handling kräver bara några få knapptryck och kan gå på ett par sekunder. I samband med de senaste årens katastrofer, som jordbävningen på Haiti och översvämningen i Pakistan, har också svenska folket i stor utsträckning använt sig av gåvo-sms som ett sätt att skänka pengar.

Telenor Sverige sänker nu avgiften för gåvo-sms till fem procent plus moms för insamlingar knutna till 90-konton. Skälet till att Telenor Sverige sänker avgiften för just 90-konton är de särskilda krav som ställs på innehavarna och att kontot därmed utgör en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Avgiften för gåvo-sms täcker de direkta kostnaderna för sms-hanteringen. Telenor Sverige gör ingen vinst på donationerna.

– Alltfler svenskar använder sms som ett enkelt sätt att skänka pengar och genom detta hoppas vi trygga sms som en långsiktigt hållbar kanal för insamlingar till goda ändamål, säger Georgi Ganev, Affärsområdeschef Konsument, Telenor Sverige.

Per hushåll skänker svenskarna ungefär 1 300 kronor till ideella ändamål varje år. Totalt skänker svenskarna fem miljarder till välgörande ändamål varje år och ligger därigenom högt i en internationell jämförelse. (Källa: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII.)

För information om FRII: http://www.frii.se/
För information om Svensk Insamlingskontroll och 90-konton: http://www.insamlingskontroll.se/

För mer information,
kontakta Presstjänsten:
08-41 00 75 55

 

Ämnen

Taggar


Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. I Telenor Sverige ingår även premiumleverantören Bredbandsbolaget samt lågprisutmanaren Glocalnet. Tillsammans har de över 2 miljoner abonnenter, en omsättning på 10 982 miljoner kronor (2009) och cirka 2100 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen även en 40-procentig ägarandel i VimpelCom Ltd. med mobilverksamhet på 10 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 184 miljoner abonnenter (Q2 2010), en omsättning på 98 miljarder norska kronor (2009) och cirka 40 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com

Presskontakt

Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

Presskontakt Presschef Jag kan inte hjälpa dig med kundtjänstärenden, ring 222 för hjälp med dessa. 08-410 100 40

Relaterat material