Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Telenor Sveriges varsel avslutat

Telenor Sveriges varsel, som inleddes den 3 juni, är nu slutfört. De fackliga förhandlingarna har avslutats i enighet och alla medarbetare har informerats. Varslet var ett resultat av en kostnadsöversyn för att stärka Telenor Sveriges position på den svenska marknaden.

Varslet omfattade 400 tjänster, av dessa har totalt 327 tjänster tagits bort. Av dessa är 224 uppsägningar och 103 naturliga avgångar.

- Att varselprocessen är avslutad innebär att vi nu kan gå vidare med att stärka Telenors position och konkurrenskraft på den svenska marknaden. Det är givetvis tungt att medarbetare behöver lämna företaget samtidigt så har detta varit nödvändigt för att minska våra kostnader, säger Lars-Åke Norling, VD Telenor Sverige.

Antalet neddragna tjänster fördelar sig som följer: Stockholm 130 tjänster (78 uppsägningar och 52 naturlig avgång), Karlskrona 95 tjänster (58 uppsägningar och 37 naturlig avgång), övriga orter totalt 35 tjänster (21 uppsägningar och 14 naturlig avgång). Därutöver har 67 medarbetare sagts upp inom Stores, Xpress och Shop, dessa tjänster fördelar sig över landet. Samarbetet med 143 konsulter har avslutats.

I Stockholm varslades 211 tjänster, i Karlskrona 169 tjänster och på övriga orter totalt 20 tjänster.

För mer information, kontakta:
Prestjänsten Telenor Sverige: 08-41 00 75 55

Om Telenor
Telenor Sverige är en ledande helhetsleverantör av moderna telekommunikationstjänster för privatpersoner och företag. Telenors nät för mobilkommunikation täcker 99 procent av befolkningen. I Telenor Sverige ingår även premiumleverantören Bredbandsbolaget och lågprisutmanaren Glocalnet; totalt arbetar 2 400 personer inom Telenor Sverige.

Telenor är världens sjunde största mobiloperatör med verksamhet i 13 länder i Europa och Asien. I Norden är Telenor marknadsledande inom telekommunikation, datatjänster och mediedistribution. År 2008 omsatte Telenor cirka 111 miljarder norska kronor. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL).


 

Ämnen

Taggar


Telenor i korthet
Telenor Sverige AB är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster och vårt mobilnät täcker 99,9 procent av hela Sveriges befolkning. Telenor Sverige har i dag 2,7 miljoner mobilabonnenter, cirka 700 000 fiber- och bredbandskunder och en halv miljon tv-kunder. Telenor Sverige omsätter cirka 13,1 miljarder svenska kronor (2019) och har cirka 1 800 anställda. Läs mer på www.telenor.se

Om Telenorkoncernen
Telenorkoncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele, data och media, med cirka 186 miljoner kunder. Koncernen är en av världens största mobiloperatörer med en omsättning på 113,7 miljarder norska kronor (2019) och cirka 20 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com