Gå direkt till innehåll
Volvo personbilar Sverige AB tecknar avtal med Telenor Sverige

Pressmeddelande -

Volvo personbilar Sverige AB tecknar avtal med Telenor Sverige

Volvo personbilar Sverige AB har tecknat ett två-årigt avtal med Telenor Sverige om leverans av 4G-modem med tillhörande abonnemang till Volvos Sensus Connected Touch. Det nya infotainmentsystemet lanseras till samtliga Volvos modeller (utom XC90) från årsmodell 2011.

Sensus Connected Touch är ett nytt infotainmentsystem som lånar appar och tjänster från smartphones, exempelvis tjänster som Spotify, men också automatiserade service- och lokaliseringstjänster som webbradio och appar för navigering, turistinformation och väderinformation. Plattformen kopplas upp mot Telenors mobilnät via förarens vanliga mobiltelefon eller ett 3G- eller 4G-modem. 

– De flesta som köper en bil idag är ju vana att vara ständigt uppkopplade. Vår uppgift när vi utvecklade den här plattformen var att göra det möjligt för förare och passagerare att kunna utnyttja funktioner som redan finns i smartphones och surfplattor på ett trafiksäkert sätt, vi kopplar upp bilen mot 4G-nätet, säger My Lindström, Connectivity & Offer Manager på Volvo personbilar Sverige AB.

Den uppkopplade plattformen är en del av Volvos mobila strategi, företaget var tidigt ute med att koppla upp sina bilar mot nätet och lanserade olika larm- och nyttotjänster i bilarna redan för tio år sedan.

Färska siffor ur Telenor Mobility Report 2013* visar att mobil strategi får en alltmer central roll bland företagen. I årets undersökning anger drygt hälften av beslutsfattarna (53 procent) att de diskuterar mobil strategi på ledningsgruppsnivå. Det vanligaste motivet som beslutsfattare anger för att satsa på mobila lösningar är att öka sin konkurrenskraft genom att utveckla affären.

– Alltfler svenska företag väljer att prioritera mobila lösningar. Man har förstås kommit olika långt men trenden är väldigt tydlig, mobila strategier spelar en allt viktigare roll för att skapa konkurrenskraftiga tjänster och erbjudanden. Volvo var tidigt ute med detta och vi har följt deras resa ända sedan år 2000. Vi är givetvis väldigt glada att vi får fortsätta bidra till - och utveckla företagets mobila strategier för att i slutändan skapa ett mervärde för Volvoägarna, säger Mats Almgren, affärsområdeschef på Telenor Sverige.

* Om Telenor Mobility Report
Telenor har under flera års tid följt utvecklingen av förutsättningarna för ett mobilt arbetssätt och mobil livsstil genom undersökningen ”Telenor Mobility Report”. Årets undersökning genomfördes i Sverige under februari av BrandJobs Consulting på uppdrag av Telenor. Intervjuer har gjorts med 1 000 användare av företagsbetald mobiltelefon och 400 beslutsfattare inom telekom/IT, vilket sammantaget utgör en representation av den svenska befolkningen och av svenska företag med fler än 30 anställda. Dessa kvantitativa undersökningar har kompletterats med omfattande djupintervjuer med 15 beslutsfattare inom telekom/IT på företagen, för att få med även den kvalitativa aspekten.

Ämnen

Taggar


Journalister når Presstjänsten på 08-41 01 00 40 eller press@telenor.com

Om Telenor
Telenor Sverige är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster vars nät täcker 99 procent av landets befolkning. Idag har Telenor Sverige över 2 miljoner abonnenter, en årsomsättning på 12,3 miljarder kronor (2012) och cirka 2000 anställda. Läs mer på: www.telenor.se

Telenor-koncernen är en internationell leverantör av kommunikationstjänster inom tele-, data- och media. Utöver mobilverksamhet på 11 marknader i Norden, Central- och Östeuropa samt Asien har koncernen 42,95 procents ägarandel i VimpelCom Ltd. med verksamhet på 18 marknader. Telenor-koncernen är en av världens största mobiloperatörer med 148 miljoner mobilabonnemang i sina konsoliderade verksamheter (Q4 2012), en årsomsättning på 102 miljarder norska kronor (2012) och cirka 30 000 anställda. Telenor är noterat på Oslo Børs (TEL). Läs mer på www.telenor.com